Các loại giấy phép

Với mong muốn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí thời gian và tiền bạc, N&V Law cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép con (các loại giấy phép đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam).

Giấy phép lao động

26/10/2020
Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, muốn sử dụng người lao động là người nước ngoài cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thị thực (visa) cho người nước ngoài

Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Tùy vào mục đích nhập cảnh, người nước ngoài lựa chọn xin cấp thị thực có ký hiệu phù hợp với mục đích nhập cảnh của mình,

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.

Giấy phép xây dựng

Công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành, trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.