Dịch vụ đầu tư

Dịch vụ đầu tư là một trong những dịch vụ chủ chốt của N&V Law. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Hợp đồng đối tác công tư (hợp đồng PPP) được ký kết giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hoặc cung cấp dịch vụ công.

M&A dự án - Hợp nhất dự án

M&A là tên viết tắt của cụm từ Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó.