Dịch vụ doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư dự án, đầu tư trong nước và nước ngoài Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thị trường. Tìm kiếm đối tác thích hợp cho các nhà đầu tư.

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Sau khi thành lập và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên… N&V Law sẽ tư vấn và làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp.

Tư vấn pháp lý thường xuyên

Các nội dung tư vấn pháp lý thường xuyên bao gồm: cập nhật các quy định mới của pháp luật; hỗ trợ rà soát, hoàn thiện các văn bản quản trị nội bộ; giải đáp hoặc cho ý kiến pháp lý...

Tư vấn tài chính

Tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp trong tương lai. Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về môi trường kinh doanh và hệ thống pháp luật của Việt Nam, N&V Law cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính chu đáo cho bạn.