Theo từng giai đoạn phát triển, với tầm nhìn chiến lược sâu và rộng, đầu tư có trọng điểm, chúng tôi đã lần lượt triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách có chọn lọc và bước đầu đã thu được những thành công nhất định.

 • Dịch vụ doanh nghiệp

  Tư vấn đầu tư dự án, đầu tư trong nước và nước ngoài Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thị trường. Tìm kiếm đối tác thích hợp cho các nhà đầu tư.

 • Dịch vụ đầu tư

  Dịch vụ đầu tư là một trong những dịch vụ chủ chốt của N&V Law. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Các loại giấy phép

  Với mong muốn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí thời gian và tiền bạc, N&V Law cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép con (các loại giấy phép đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam).

 • Dịch vụ khác

  Bên cạnh các dịch vụ chính, N&V Law còn cung cấp dịch vụ khác như: tư vấn trực tiếp tại văn phòng, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng chế, đăng ký bảo hộ quyền tác giả...

 • Tranh chấp - Tố tụng

  N&V Law tư vấn về chiến lược giải quyết tranh chấp; đại diện khách hàng trong việc đàm phán giải quyết tranh chấp với đối tác.