Các dịch vụ pháp lý khác

Bên cạnh các dịch vụ trọng tâm, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ pháp lý khác như đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng chế…

– Đăng ký nhãn hiệu
– Đăng ký sáng chế
– Đăng ký bảo hộ quyền tác giải
– Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
– Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
– Giải quyết khiếu nại về sở hữu trí tuệ
– Nhượng quyền thương mại

CASE STUDY:

N&V Law đã thực hiện đăng ký nhãn hiệu cho rất nhiều đơn vị, đối tác như: Taurus Global Studio, Bánh Mì Vũ, Vạn Lộc,…