Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Dựa vào nhu cầu, mục đích và nội dung hoạt động của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn thành lập các đơn vị trực thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phù hợp cho các doanh nghiệp.

  • Dựa vào nhu cầu, mục đích và nội dung hoạt động của khách hàng để tư vấn thành lập các đơn vị trực thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Thực hiện soạn thảo, nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

CASE STUDY: Công ty A trụ sở ở Hà Nôi, tuy nhiên do mở rộng quy mô và hoạt động kinh doanh cần địa điểm để hoạt động sản xuất nên đã thực hiện mở nhà máy tại Hải Dương và chi nhánh phân phối tại Hà Nam.