Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không quy định thời hạn sử dụng, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định.

Tùy thuộc vào phạm vi ngành nghề kinh doanh của công ty, mà thành phần hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ đủ điều kiện về an ninh, trật tự là khác nhau. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn một cách chính xác nhất.