Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để xem xét, phê duyệt dự án và cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên không phải tất cả các dự án, công trình đều phải nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Hãy để N&V Law tư vấn giúp bạn.

Danh mục dự án, công trình phải xin giấy chứng nhận được quy định chi tiết tại Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014.
Thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:
a) Dự án thiết kế quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc.
b) Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Không quá 05 ngày làm việc.
c) Thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C.
d) Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C.
Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
đ) Thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy: Không quá 10 ngày làm việc.

Liên hệ ngay với chúng tôi để biết dự án, công trình xây dựng của doanh nghiệp có thuộc trường hợp xin cấp giấy chứng nhận hay không? Thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục như thế nào?