Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Giấy phép có thời hạn tối đa 05 năm (60 tháng).

Các hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, gồm các nội dung sau

1. Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động, bao gồm:

  • Tư vấn nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
  • Tư vấn việc làm cho người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước;
  • Tư vấn cho người sử dụng lao động tuyển dụng, quản lý lao động; quản trị và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng lao động và phát triển việc làm.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

  • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động;
  • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
  • Cung ứng, giới thiệu lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.
4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Giấy phép có thời hạn tối đa 05 năm (60 tháng).
Một trong các điều kiện để có thể xin cấp Giấy phép đó là Daonh nghiệp phải thực hiện ký quỹ số tiền 300.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.
Để có thể hiểu rõ hơn về hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp bao gồm các nội dung gì, cũng như điều kiện, thủ tục đề nghị cấp giấy phép, hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn một cách chính xác và nhanh chóng.