Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ/ trung tâm tin học

N&V Law tư vấn về việc cấp giấy phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ/ Trung tâm tin học cho quý khách hàng có nhu cầu.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do Nhà nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân có con dấu và tài Khoản riêng.
2. Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng.
3. Trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép sử dụng con dấu và tài Khoản riêng.

Các bước để trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học được phép hoạt động giáo dục bao gồm:

  • Bước 1: Thực hiện Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.
  • Bước 2: Thực hiện Thủ tục để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục.
    Thành phần hồ sơ, trình tự, thời gian giải quyết tại mỗi giai đoạn là khác nhau. Liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn một cách chính xác nhất.