M&A dự án – Hợp nhất dự án

M&A là tên viết tắt của cụm từ Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó.

  • Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu về các dự án, doanh nghiệp M&A
  • Phân tích tình hình tài chính, kinh doanh để thương lượng giá M&A
  • Hỗ trợ khách hàng thực hiện hợp đồng M&A và các thủ tục để hoàn thành M&A tại cơ quan Nhà nước

DỰ ÁN: Dự án hợp nhất 02 dự án đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các linh kiện ô tô và mô tô; gia công, lắp ráp và đóng gói các linh kiện và phụ tùng của ô tô và mô tô.