Mua bán, sáp nhập, chia tách, giải thể doanh nghiệp

N&V Law cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán, sáp nhập, chia tách, giải thể doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tư vấn và đưa ra cho quý khách hàng những lời khuyên hữu ích nhất.

1. Dịch vụ Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Dịch vụ bao gồm các bước:
– Khảo sát tình hình hoạt động của công ty muốn mua, bán sáp nhập
– Đánh giá, phân tích mục tiêu kinh doanh của công ty và kế hoạch M&A của công ty
– Đánh giá, phân tích, cân đối rủi ro chung giữa lợi ích đạt được và những rủi ro có thể xảy đến, đưa ra phương án tái cấu trúc công ty trước khi M&A
– Thực hiện tìm kiếm các công ty mục tiêu và tiến hành những tiếp xúc, đánh giá ban đầu
– Thực hiện thương thảo và tiến hành định giá doanh nghiệp
– Thực hiện các thủ tục mua, bán công ty, công khai thông tin theo luật và thông báo với các bên liên quan
– Thực hiện hỗ trợ các thủ tục về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế cho việc mua bán sáp nhập
– Kết thúc thương vụ, lập báo cáo đánh giá và công bố thông tin theo quy định.

2. Hoạt động chia tách
Chia, tách doanh nghiệp là hai trong những hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp đó, đặc biệt là khi doanh nghiệp mất cân bằng trong việc quản lý hoạt động. N&V Law thực hiện các công việc theo quy trình sau:
– Bước 1: Tư vấn các phương án thực hiện khi doanh nghiệp lên kế hoạch tổ chức lại, tái cơ cấu
– Bước 2: Tư vấn trình tự thực hiện trong nội bộ doanh nghiệp của HĐQT, ĐHĐCĐ trong CTCP, HĐTV trong Công ty TNHH 2 thành viên, chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên
– Bước 3: Soạn thảo hồ sơ, thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước như Sở Kế hoạch đầu tư, cơ quan Thuế, Hải quan,….
– Bước 4: Tư vấn các nội dung sau khi doanh nghiệp bị chia, tách và các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền.

3. Giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt hoạt động, tư cách pháp nhân và quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp.
Trình tự giải thể doanh nghiệp gồm các bước sau:
– Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty
– Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể
– Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty
– Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể
– Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp