Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Sau khi thành lập và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên… N&V Law sẽ tư vấn và làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp.

Các nội dung thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:
– Tên doanh nghiệp;
– Địa chỉ trụ sở chính ;
– Vốn điều lệ
– Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (đối với công ty TNHH còn có thông tin của các thành viên).

Các nội dung thực hiện đăng ký thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác như:
– Thay đổi, bổ sung, ngành, nghề kinh doanh;
– Thay đổi thành viên, tỷ lệ góp vốn của thành viên trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
– Thay đổi vốn điều lệ
– Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức
– Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần
– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
– Thông tin đăng ký thuế: kế toán, số tài khoản, địa chỉ nhận thông tin thuế,….

Trình tự, thủ tục làm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
– Bước 1: Nhận thông tin, soạn thảo hồ sơ
– Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ và đăng ký nộp qua Cổng thông tin đăng ký quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
– Bước 3: Hồ sơ nộp qua mạng hợp lệ, thực hiện nộp và nhận kết quả Bản giấy tại Sở kế hoạch đầu tư tại tỉnh, thành phố.

CASE STUDY: Công ty TNHH D là công ty TNHH 2 thành viên trở lên có vốn điều lệ 5 tỷ, nhưng trong quá trình hoạt động do nhu cầu của thị trường cần mở rộng phạm vi và thỏa thuận của các thành viên góp vốn nên đã thực hiện tăng vốn thêm thành 10 tỷ. Do đó cần thực hiện thủ tục thay đổi đkkd để ghi nhận số vốn góp mới trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.