Thị thực (visa) cho người nước ngoài

Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Tùy vào mục đích nhập cảnh, người nước ngoài lựa chọn xin cấp thị thực có ký hiệu phù hợp với mục đích nhập cảnh của mình,

Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Vì vậy người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
Tùy vào mục đích nhập cảnh, người nước ngoài lựa chọn xin cấp thị thực có ký hiệu phù hợp với mục đích nhập cảnh của mình,

Ví dụ: người nước ngoài muốn vào Việt Nam du lịch thì sẽ xin cấp thị thực ký hiệu DL; người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam thì sẽ xin cấp thị thực ký hiệu DN1,…
Hồ sơ, thời hạn, thủ tục xin cấp thị thực với mỗi mục đích nhập cảnh là khác nhau. Do đó để được tư vấn cụ thể giấy tờ cần thiết hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

DỰ ÁN: Thành lập dự án A có vốn đầu tư nước ngoài (70% vốn góp từ Nhật, và 30% vốn góp từ Việt Nam) hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, và hoạt động dịch vụ việc làm