Thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

Thủ tục đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài tại Việt Nam được quy định trong thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2017 của Bộ Giao thông – Vận tải, quy định về đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ. Theo thông tư tại khoản 10, điều 33: Người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở Việt Nam nếu có giấy phép lái xe quốc gia phải làm thủ tục đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

Người nước ngoài đến sinh sống, làm việc tại Việt Nam, được phép cấp đổi giấy phép lái xe, hoặc bằng lái xe của nước ngoài
Người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành và nộp trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đăng ký cư trú, lưu trú, tạm trú hoặc định cư lâu dài).
Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe (là người nước ngoài) sẽ phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe.