Tư vấn tài chính

Tài chính là một phần không thể thiếu trong hoạt động của doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp trong tương lai. Dù bạn là một doanh nghiệp đảm bảo về mặt tài chính hay bạn không thể tự mình giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính thì bạn vẫn cần những lời khuyên từ chuyên gia trong lĩnh vực này để giúp doanh nghiệp có những quyết định tài chính chính xác và hiệu quả.

Với kiến thức sâu, rộng, am hiểu về môi trường kinh doanh và hệ thống pháp luật của Việt Nam, N&V Law cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính bao gồm:

  • Tư vấn về các yêu cầu pháp lý và quy định pháp luật liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, quản lý nguồn vốn
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến quản lý ngoại hối, bao gồm các khoản vay/trả nợ nước ngoài và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
  • Rà soát và soạn thảo hợp đồng vay và các giao dịch bảo đảmHỗ trợ việc đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

CASE STUDY: Doanh nghiệp FDI tại VN thực hiện vay vốn của công ty mẹ tại nước ngoài, cần thực hiện đăng ký khoản vay hoặc các thủ tục với ngân hàng nhà nước để hợp thức hóa dòng tiền có thể về được tài khoản của doanh nghiệp tại VN