Tư vấn tại văn phòng N&V Law

  • Pháp luật dân sự
  • Pháp luật hình sự
  • Pháp luật về đất đai, bất động sản
  • Pháp luật về hôn nhân – gia đình
  • Pháp luật về doanh nghiệp
  • Pháp luật về lao động
  • Pháp luật về thừa kế

1. Pháp luật dân sự:
– Tư vấn, hỗ trợ pháp lý hoặc soạn thảo các văn bản liên quan đến các loại hợp đồng, giao dịch dân sự như hợp đồng mua bán, tặng, vay mượn, thuê khoán tài sản, hợp đồng bảo hiểm, …
– Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
– Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền.

2. Pháp luật hình sự:
– Tư vấn và phân tích các quy định pháp luật trong lĩnh vực hình sự, thủ tục tố tụng hình sự, tư vấn về các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự và các vấn đề khác liên quan cho cá nhân, tổ chức để hiểu và phòng tránh vi phạm pháp luật;
– Tư vấn và giúp khách hàng tìm và phân tích chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, phân tích hành vi vi phạm và lỗi trong tố tụng hình sự từ đó nhằm mục đích minh oan hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
– Tư vấn và giúp khách hàng nhận thức rõ được quyền và nghĩa vụ của họ trong điều kiện, hoàn cảnh hiện tại đối với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung nhằm minh oan, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
– Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập thủ tục bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường;
– Tư vấn cho khách hàng và soạn thảo các văn bản trong quá trình tiếp nhận vụ án như: Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự; Đơn trình báo vi phạm; Đơn xin sao lục bản án, quyết định; …

3. Pháp luật về đất đai, bất động sản:

Tư vấn pháp luật và giải quyết các vấn đề về mua bán đất đai, tranh chấp đất đai, thế chấp tài sản nhà đất, thẩm định giá, đấu giá tài sản và giải quyết các tranh chấp phát sinh khác trong lĩnh vực nhà đất/bất động sản như:
– Soạn thảo các văn bản, Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như: chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho thuê, góp vốn;
– Tư vấn các quy định pháp luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất như: tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
– Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất;
– Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến pháp luật đất đai về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng;
– Thực hiện các dịch vụ về nhà đất như: xóa nợ thuế, sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ);
– Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
– Đại diện cho khách hàng, cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại các cấp Toà án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Pháp luật về hôn nhân – gia đình: Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn trong nước và có yếu tố nước ngoài; thủ tục ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con sau ly hôn; thủ tục nhận con nuôi như:
– Tư vấn các quy định chung của Luật Hôn nhân và gia đình;
– Tư vấn, hoà giải ly hôn;
– Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;
– Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
– Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
– Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
– Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi.

5. Pháp luật về doanh nghiệp: Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp; thay đổi đăng ký kinh doanh, tái cấu trúc công ty; đầu tư nước ngoài và các vấn đề pháp lý cụ thể khác theo yêu cầu của khách hàng trong lĩnh vực doanh nghiệp:
– Đăng ký thành lập doanh nghiệp;
– Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
– Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
– Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

6. Pháp luật về lao động: Tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động như hình thức, nội dung, thử việc, chấm dứt hợp đồng, bồi thường hợp đồng; tư vấn về tiền lương, giải quyết tranh chấp trong lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động như:
– Tư vấn cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động; Tư vấn về hợp đồng lao động, xem xét và đề xuất ý kiến chỉnh sửa;
– Soạn thảo hợp đồng lao động theo yêu cầu của khách hàng;
– Tư vấn về nội quy lao động;
– Soạn thảo nội quy lao động theo yêu cầu khách hàng;
– Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Pháp luật về thừa kế: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan như:
– Tư vấn, soạn thảo di chúc;
– Tư vấn các quy định chung của pháp luật về thừa kế ;
– Tư vấn thừa kế theo di chúc;
– Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế
– Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
– Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
– Cử luật sư đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền