Tư vấn xuất nhập khẩu và hải quan

N&V Law có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hải quan bao gồm các doanh nghiệp EPE, FDI, AEO… bởi vậy chúng tôi hiểu rất rõ quy trình cũng như các thủ tục hải quan.

Hoạt động tư vấn xuất nhập khẩu và hải quan tại N&V Law bao gồm:

  • Dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • Xác định trước các loại thuế phải nộp.
  • Phân loại hàng hóa và xác định trước mã HS của hàng hóa.
  • Xin giấy phép xuất khẩu/ nhập khẩu cho các mặt hàng đặc biệt.
  • Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất, tạm xuất – tái nhập.
  • Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập kho ngoại quan.
  • Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh.

CASE STUDY: Hiện N&V Law đang là đơn vị tư vấn, thực hiện hoạt động dịch vụ hải quan cho Công ty Sanwa, Daytora trong việc nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.