Doanh nghiệp tại Nhật Bản đang dự định thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, vậy họ có thể mở công ty với ngành nghề nhập khẩu phế liệu tại Việt Nam được không?

Câu hỏi

Chúng tôi là doanh nghiệp tại Nhật Bản đang dự định thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, kinh doanh lĩnh vực nhập khẩu phế liệu. Vậy cho tôi hỏi chúng tôi có thể mở công ty với ngành nghề trên tại Việt Nam được hay không?

Trả lời

Doanh nghiệp bạn có thể mở được công ty 100% vốn Nhật Bản, tại Việt Nam, kinh doanh ngành nghề nhập khẩu phế liệu bởi các lý do sau đây:

1.Tại biểu cam kết mở cửa dịch vụ của Việt Nam trong WTO có quy định về việc hiện diện thương mại đối với Dịch vụ Bán buôn (CPC 622) và Dịch vụ bán lẻ (CPC 631,632) “Không hạn chế, ngoại trừ: Phải thành lập liên doanh đối với đối tác Việt Nam và tỷ lệ góp vốn của Phía nước ngoài không được quá 49%. Kể từ ngày 1/1/2008, hạn chế vốn góp 49% sẽ được bãi bỏ. Kể từ ngày 1/1/2009, không hạn chế. Kể từ ngày gia nhập, công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối sẽ được phép cung cấp dịch vụ đại lý hoa hồng, bán buôn bán lẻ sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và các sản phẩm nhập khẩu hợp pháp tại Việt Nam, ngoại trừ: xi măng và clinke; lốp (trừ lốp máy bay): giấy; máy kéo; phương tiện cơ giới, ô tô con và xe máy; sắt thép; thiết bị nghe nhìn; rượu và phân bón)… Trong vòng 3 năm kể từ ngày gia nhập, công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối sẽ được phép cung cấp dịch vụ đại lý hoa hồng, bán buôn và bán lẻ tất cả cả sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam). Mã ngành nhập khẩu phế liệu có CPC 6227 thuộc ngành dịch vụ bán buôn.

=> Phạm vi hoạt động đầu tư mà nhà đầu tư đăng ký phù hợp với cam kết mở cửa của Việt Nam tại Biểu cam kết WTO Điều kiện về ngành nghề đầu tư

2. Mục tiêu dự án đăng ký đầu tư là Nhập khẩu phế liệu không thuộc ngành nghề cấm đầu tư hay hạn chế đầu tư theo quy định tại Điều 6, Luật đầu tư 2014. Đồng thời Các hàng hóa mà công ty thực hiện xuất nhập khẩu và phân phối là các mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền xuất khẩu; Không được thực hiện quyền nhập khẩu, không được thực hiện quyền phân phối theo quy định tại Thông tư số 34/2013 /TT-BCT.

3. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động và điều kiện thành lập cũng sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành là Luật bảo vệ môi trường và Nghị định số Số: 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu.