Cuốn sách tôi viết có nội dung “Hướng dẫn các bạn trẻ những kỹ năng cần thiết khi đi xin việc tại các công ty Nhật Bản được thành lập ở Việt Nam” có được bảo hộ theo quy định của pháp luật hay không?

Câu hỏi

Tôi có tự mình viết một cuốn sách để hướng dẫn các bạn trẻ những kỹ năng cần thiết khi đi xin việc tại các công ty Nhật Bản được thành lập ở Việt Nam. Cho tôi hỏi cuốn sách tôi viết có được bảo hộ theo quy định của pháp luật hay không?

Trả lời

Theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 thì:

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:
a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
c) Tác phẩm báo chí;
d) Tác phẩm âm nhạc;
đ) Tác phẩm sân khấu;
e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
h) Tác phẩm nhiếp ảnh;
i) Tác phẩm kiến trúc;
k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
2. Tác phẩm được bảo hộ quy định trên đây phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì cuốn sách mà bạn viết là: “Tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết”. Ngoài ra, cuốn sách mà bạn viết là sản phẩm trí tuệ của 1 mình bạn, không sao chép từ tác phẩm của người khác thì cuốn sách sẽ được bảo hộ theo quy định của pháp luật; và bạn có thể tiến hành nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với cuốn sách đó.