Tôi đã liên hệ với một nhà xuất bản và phát hành quyển truyện của em gái mình, với hành vi đó liệu tôi có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Câu hỏi

Em gái tôi có viết một quyển truyện, vì là quyển đầu tiên nên nó không dám công bố cho ai khác ngoại trừ tôi. Để chứng minh cho nó rằng quyển truyện đó rất hay, tôi đã liên hệ với một nhà xuất bản và phát hành tác phẩm với số lượng nhất định để mọi người có thể đọc quyển truyện đó. Với hành vi của mình, liệu tôi có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Trả lời

Khoản 2 Điều 20 Nghị định 22/2018/NĐ-CP: “Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật sở hữu trí tuệ là việc phát hành tác phẩm đến công chúng với số lượng bản sao hợp lý để đáp ứng nhu cầu của công chúng tùy theo bản chất của tác phẩm, do tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện hoặc do cá nhân, tổ chức khác thực hiện với sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả. Công bố tác phẩm không bao gồm việc trình diễn một tác phẩm sân khấu, điện ảnh, âm nhạc; đọc trước công chúng một tác phẩm văn học; phát sóng tác phẩm văn học, nghệ thuật; trưng bày tác phẩm tạo hình; xây dựng công trình từ tác phẩm kiến trúc.”

=> Căn cứ theo quy định trên, thì quyền công bố tác phẩm sẽ do tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện hoặc do cá nhân, tổ chức khác thực hiện với sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

Điều 11 Nghị định số: 131/2013/NĐ-CP quy định:
Hành vi xâm phạm quyền công bố tác phẩm
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi công bố tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

=> Như vậy, bạn đã công bố tác phẩm mà chưa nhận được sự đồng ý của em gái mình, vì vậy căn cứ theo các quy định trên đây, bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, và phải cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.